MCP direktivet är framtidens standard

Klimatet och miljön kräver stora investeringar för att vi ska kunna förändra hur mycket vi påverkar det. Både företag och privatpersoner kommer att behöva förändra hur vi tänker och hur vi gör saker och ting. Annars kommer vi inte att lyckas uppnå de klimatmålen vi satt upp. Här är MCP direktivet något som sätter upp standarden för framtiden. Det gäller för förbränningsanläggningar som har en effekt över 1 MW. Syftet med direktivet är att minska klimatpåverkan och säkerhetsställa att planeten även i fortsättningen har en framtid. Vi kan helt enkelt inte fortsätta på samma sätt som vi gjort tidigare.

Därför ska du självklart se till att uppfylla det här direktivet. Gärna långt innan det blir tvingande för dig. Det är trots allt ett sätt för oss alla att även i fortsättningen ha en planet vi kan bo på. För det finns mycket vi kan göra och påverka. Genom att följa de direktiven som utfärdas kan mycket förändras och vi kan minska vår klimatpåverkan.

MCP direktivet för en minskad klimatpåverkan

Det finns ytterst få verksamheter som inte kommer att behöva förändra hur de sköter allt. För vi kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare. Det krävs att vi alla gör investeringar och ser över hur vi gör saker och ting. Genom att vi alla bidrar kan världen, klimatet och miljön bli bättre. MCP direktivet är en del av detta. Det sätter upp krav som ska uppfyllas av förbränningsanläggningar med en total effekt på över 1 MW. Genom att minska de utsläpp som de anläggningarna bidrar med påverkar vi samtidigt klimatet. Du kan redan nu påbörja arbetet med att implementera direktivet då det kommer att krävas i framtiden.